Giải pháp huấn luyện dữ liệu AI dùng riêng

eGPT như ChatGPT kết hợp với dữ liệu riêng của tổ chức, doanh nghiệp. Lưu trữ và xử lý dữ liệu an toàn tại địa phương.

DEMO ứng dụng Trí tuệ nhận tạo eGPTQuý khách cần tư vấn chi tiết, vui lòng gọi: 0938989101

>