Tổng đài thông minh

Đàm thoại dễ dàng, trải nghiệm hoàn hảo với Smart PBX

Tổng đài điện thoại thông minh (SmartPBX) hoạt động trên nền điện toán đám mây, cho phép các doanh nghiệp thực hiện và nhận cuộc gọi từ bất cứ đâu với kết nối Internet. SmartPBX là một thành phần cơ bản, bắt buộc phải có một Trung tâm cuộc gọi thông minh. Nó cũng có thể hoạt động độc lập với những tính năng chính, cơ bản dưới đây:

Tính năng của Tổng đài thông minh

1.

Định tuyến cuộc gọi

Cuộc gọi được định tuyến thông minh (theo AI) tới bộ phận hoặc cá nhân thích hợp dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như só điện thoai của người gọi, thời gian trong ngày hoặc sự sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi của người nghe.

2.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Cuộc gọi được chuyển tiếp đến điện thoại hoặc thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại di động, để các nhân viên có thể trả lời các cuộc gọi ngay cả khi họ không ở nơi làm việc.

3.

Ghi âm cuộc gọi

Ghi lại các cuộc gọi cho mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng và đào tạo nhân viên, cho phép doanh nghiệp giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên và xác định các nghiệp vụ cần cải tiến.

4.

Gọi hội nghị

Cuộc gọi hội nghị, cho phép nhiều người tham gia đàm thoại trong cùng một cuộc gọi.

5.

Tương tác lời thoại (IVR)

Cho phép người gọi tương tác lời thoại với hệ thống tổng đài để nhận thông tin mong muốn hoặc hướng cuộc gọi của họ đến bộ phận thích hợp. 

6.

Phân tích và báo cáo

Cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về cuộc gọi, chẳng hạn như nội dung ghi âm, thời lượng và thời gian chờ của cuộc gọi, cho phép các doanh nghiệp giám sát hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động của họ.

Lợi ích của SmartPBX

Quản lý cuộc gọi được cải thiện

SmartPBX cho phép các doanh nghiệp định tuyến các cuộc gọi đến bộ phận hoặc nhân viên thích hợp, giảm thời gian chờ cuộc gọi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Tăng tính linh hoạt

SmartPBX là một giải pháp dựa trên nền điện toán đám mây giúp các nhân viên trả lời các cuộc gọi từ bất cứ đâu với kết nối internet, cho phép làm việc từ xa và tăng tính linh hoạt, thích ứng trong kinh doanh.

Khả năng mở rộng tốt hơn

SmartPBX có thể dễ dàng tăng (mở rộng) hoặc giảm để phù hợp với các thay đổi về số lượng cuộc gọi, cho phép các doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu thay đổi.

Tiết kiệm chi phí

SmartPBX loại bỏ chi phí đầu tư một hệ thống điện thoại riêng, đắt tiền, giảm chi phí phần cứng và chi phí bảo trì.

Phân tích nâng cao

SmartPBX cung cấp dữ liệu và hiểu biết về hoạt động cuộc gọi, cho phép các doanh nghiệp giám sát hiệu suất, xác định xu hướng và tối ưu hóa các hoạt động.

Cải thiện trải nghiệm của khách hàng

Với các tính năng như định tuyến cuộc gọi và IVR, SmartPBX cung cấp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa và hiệu quả hơn, dẫn đến tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Trường hợp sử dụng tổng đài thông minh

pbx

Trung tâm cuộc gọi

SmartPBX là một thành phần nền tảng cho các Trung tâm cuộc gọi, cho phép các điện thoại viên (nhân viên) quản lý và định tuyến các cuộc gọi một cách hiệu quả, ghi lại nội dung các cuộc gọi để đảm bảo chất lượng và có phân tích thời gian thực để tối ưu hóa các hoạt động.

pbx-4

Các doanh nghiệp nhỏ

SmartPBX cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một hệ thống điện thoại hiệu quả và có thể mở rộng có thể phát triển theo nhu cầu của họ. Nó cũng cho phép nhân viên làm việc từ xa và định tuyến cuộc gọi linh hoạt. 

Các doanh nghiệp

quốc tế

SmartPBX cho phép các doanh nghiệp thực hiện và nhận cuộc gọi từ bất cứ đâu trên thế giới, với số điện thoại địa phương và cước quốc tế thấp.

pbx-3

Các doanh nghiệp nhiều chi nhánh

SmartPBX cho phép các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh quản lý hệ thống điện thoại của họ tâm trung, giảm độ phức tạp và cải thiện hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi

ePacific Telecom ở đây để giúp đỡ bạn. Đăng ký ngay bây giờ để trải nghiệm những tiện ích tuyệt vời của SmartPBX để thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng, giảm thiểu chi phí, cải thiện năng suất, gia tăng hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tư vấn một giải pháp đáp ứng các yêu cầu của bạn.

GỌI:  0938989101

>