Tích hợp Tổng đài CCALL & Microsoft Teams

Nghe gọi điện thoại sử dụng Microsoft Teams.

"Direct Routing" cho phép người dùng Teams của Microsoft sử dụng tổng đài CCALL hoặc SIP Trunks do ePacific cung cấp thực hiện cuộc gọi với mạng điện thoại công cộng ở Việt Nam

Gọi mọi nơi tới bất kỳ ai

Nhờ có CCALL, giờ đây bạn có thể thực hiện cuộc gọi đến các số điện thoại bên ngoài từ nền tảng Microsoft Teams của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn chạy Microsoft Teams trên PC, tablet hay mobile

Tích hợp Microsoft Teams với tổng đài hiện hữu

CCALL SBC Microsoft Teams

Tương thích với nhiều tổng đài

Microsoft Teams kết được kết nối với Tổng đài hiện hữu của quý doanh nghiệp thông qua "Direct Routing" và SBC (certified bở Microsoft) sẵn có của ePacific trên Internet đặt tại Việt Nam hoặc một thiết bị SBC đặt tại cạnh tổng đài của quý doanh nghiệp. 

ePacific CCALL SBC tương thích với hầu hết các tổng đài

Tính năng chính của Microsoft Teams 

[smartslider3 slider=3]

Xem Demo

Đặt lịch ngay hôm nay!

>