Xin chào

Tôi rất vui vì bạn đã ở đây và tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến ePacific Telecom. Tôi muốn nói với bạn một chút về chúng ta là ai.

Tại ePacific Telecom, chúng tôi không ôm đồm, mà tập trung làm việc một theo cách mới, khác biệt. Có hàng trăm nhà cung cấp mà bạn giao dịch, những người có thể hứa với bạn một ngàn điều. Mặc dù vậy, lời hứa của chúng tôi rất đơn giản - chúng tôi muốn trở thành bạn của bạn.

Khi bạn đang tìm mua phần mềm của chúng tôi, chúng tôi sẽ là một người bạn thành thật cho bạn biết nếu sản phẩm của chúng tôi là giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Khi bạn bắt đầu với các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ là một người bạn sẽ giúp bạn đứng dậy và chạy nhanh.

Nếu bạn đang gặp vấn đề, chúng tôi sẽ là một người bạn sẽ sát cánh cùng bạn cho đến khi chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn.

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, chúng tôi sẽ là một người bạn sẽ chủ động làm việc với bạn để mang lại kết quả kinh doanh.

Một giao dịch là ngắn ngủi, nhưng các mối quan hệ chúng tôi xây dựng là cho cuộc sống. Chúng tôi muốn bạn là khách hàng của chúng tôi suốt đời và chúng tôi muốn giúp bạn tìm và giữ khách hàng của bạn suốt đời.

Chúng tôi, Công ty Viễn thông ePacific và chúng tôi là doanh nghiệp trong việc tạo ra khách hàng trọn đời.

Trân trọng,

Nguyễn Quang Toán

Founder & Chairman

>