Quay số thông minh

Tiết kiệm thời gian với quay số thông minh. Đảm bảo rằng bạn luôn kết nối với đúng người vào đúng thời điểm

Quay số thông minh (hay còn gọi là SmartDialer, Callbot, Autocall) là một thành phần Trung tâm cuộc gọi thông minh, tự động hóa các cuộc gọi đi. Với quay số thông minh, bạn có thể tăng năng suất bán hàng và tối ưu hiệu suất làm việc.

Các tính năng của quay số thông minh


QUAY SỐ DỰ ĐOÁN

Sử dụng các thuật toán để dự đoán khi nào các chuyên viên sẵn sàng và quay số trước, tăng năng suất của họ.


TIN NHẮN TỰ ĐỘNG

Phát các tin nhắn được ghi trước cho khách hàng và cung cấp cho họ các tùy chọn để kết nối với một chuyên viên hoặc hẹn một cuộc gọi lại.

LẬP KẾ HOẠCH CUỘC GỌI

Cho phép các chuyên viên lên lịch các cuộc gọi ra vào thời điểm thuận tiện cho khách hàng.

GHI ÂM CUỘC GỌI

Ghi lại các cuộc gọi ra cho mục đích đảm bảo chất lượng và đào tạo nhân viên.

BÁO CÁO TÙY CHỈNH

Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu suất cuộc gọi ra, cho phép các giám sát viên tối ưu hóa hoạt động của họ.

Nhìn chung, quay số thông minh tự động hóa các cuộc gọi ra, tăng năng suất chuyên viên và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời cung cấp cho người giám sát các công cụ cần thiết để tối ưu hóa hoạt động của họ.

Các lợi ích của Callbot

Năng suất chuyên viên tăng

Bằng cách tự động hóa cuộc gọi ra, quay số thông minh giải phóng thời gian các chuyên viên để xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn, giảm lượng thời gian quay số và chờ khách hàng trả lời.

Trải nghiệm khách hàng được cải thiện

Có thể phát các lời chào được ghi âm sẵn và cung cấp cho khách hàng tùy chọn kết nối với một chuyên viên hoặc đặt gọi lại, giảm thời gian chờ đợi và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Tăng hiệu quả

Sử dụng các thuật toán quay số dự đoán để đảm bảo các chuyên viên được kết nối với khách hàng hiệu quả nhất có thể, giảm thời gian chờ khi quay số và tăng số lượng, chất lượng cuộc gọi.

Thông tin chi tiết dữ liệu tốt hơn

Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu suất cuộc gọi ra, cho phép các giám sát viên tối ưu hóa hoạt động của từng chuyên viên và cải thiện hiệu quả của trung tâm cuộc gọi.

Tiết kiệm chi phí

Tự động hóa của quay số thông minh làm giảm nhu cầu về nhân sự và bổ sung cơ sở hạ tầng, dẫn đến tiết kiệm chi phí cho các trung tâm cuộc gọi.

Nhìn chung, quay số thông minh cung cấp cho các trung tâm cuộc gọi các công cụ cần thiết để tự động hóa các cuộc gọi ra, tối ưu hóa hoạt động, dẫn đến tăng năng suất của chuyên viên, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tiết kiệm chi phí.

Các trường hợp sử dụng SmartDialer

Gọi chào hàng

Tự động thực hiện các cuộc gọi chào hàng bên ngoài, tăng số lượng cuộc gọi mà nhân viên kinh doanh có thể thực hiện và kết nối với khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn.

Gọi lại hỗ trợ khách hàng

Được sử dụng để lên lịch gọi lại cho những khách hàng đã yêu cầu hỗ trợ, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm chung của khách hàng.

ai_virtual_agents

Nhắc nhở thanh toán

Tự động hóa các cuộc gọi ra cho khách hàng có khoản nợ chưa thanh toán, nhắc nhở họ thực hiện thanh toán và giảm nguồn lực cần để theo dõi thủ công.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về AutoCall trong eTouch hoặc muốn đăng ký dùng thử, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có và cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách quay số thông minh có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

GỌI:  0938989101

>