Nền tảng lập trình AI eFlowAI

Công cụ trực quan giúp người không chuyên tạo ra các ứng dụng AI: luồng nghiệp vụ tự động, chatbot, .. dễ dàng và nhanh chóng bằng cách kéo thả từ các cấu phần được xác định trước.

Tại sao chọn eFlowAI?

Miễn phí hosting

Khởi tạo, sử dụng flow (dựa trên Framework Langchain/ Flowise).

Phát triển nhanh

Phát triển và kiểm thử các ứng dụng LLM của bạn tức thì.

Cấu phần phong phú

Có nhiều cấu phần để dễ dàng dựng và tích hợp ứng dụng LLM của bạn

Một vài Template (Mẫu) và Node (cấu phần) cơ bản

Chuỗi LLM

Ví dụ cơ bản về Chuỗi LLM với Mẫu prompt và Mô hình LLM

Chuỗi truy xuất QnA

Hỏi đáp trên nội dung Github repo sử dụng chuỗi QnA.

Chuỗi dịch thuật

Dịch ngôn ngữ bằng Chuỗi LLM với Mẫu prompt trò chuyện và Mô hình trò chuyện

Tác nhân đàm thoại với khả năng ghi nhớ

Tác nhân hội thoại dành cho mô hình trò chuyện sử dụng lời nhắc trò chuyện cụ thể và bộ nhớ đệm

Cách thức hoạt động

Các câu hỏi thường gặp

Tôi sẽ được sử dụng eFlowAI để tạo, sử dụng các luồng nghiệp vụ, chatflow miễn phí?

Đúng. Bạn có thể tạo tài khoản, tạo, quản lý, sử dụng các luồng nghiệp vụ, chatflow của riêng mình miễn phí với eFlowAI

 

Đăng ký sử dụng eFlowAI như thế nào?

Bạn truy cập trang eflowai.epacific.net để tạo, đăng nhập và quản lý các ứng dụng LLM của mình

 

Sử dụng token LLM tính phí như thế nào?

Có hai trường hợp: 1. Bạn tự nhập API key, trả phí trực tiếp cho nhà cung cấp LLM mà bạn đăng ký sử dụng. 2. Bạn dùng Token LLM của eFlowAI và trả phí trực tiếp cho chúng tôi. 

>