.st0{fill:#FFFFFF;}

Tin tức

ePacific Telecom tham gia triển lãm tại Internet Day 2020

ePacific Telecom tham gia triển lãm tại Internet Day 2020 tại gian hàng số 16. Nhân sự kiện này ePacific Telecom có chương trình khuyến mãi đặt biệt duy nhất trong này 16/12/2020:

+ Mua thiết bị tặng thuê bao dịch vụ Tổng đài và họp trực tuyến

+ Đăng ký dịch vụ, giảm giá thiết bị

Chi tiết chương trình, tại: https://ccall.vn/dang-ky-id2020/

Dưới đây là một số hình ảnh ban đầu của gian hàng ePacific Telecom tại ID2020

Gian hàng ePacific Telecom tại Internet Day 2020
ePacific Telecom tại ID2020

Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Vào ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Nhằm hưởng ứng quyết tâm mãnh liệt nhằm Chuyển đổi số bằng việc dấn thân sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong thời đại số, Ban tổ chức Internet Day lần thứ 9 quyết định chọn “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam” (Digital Transformation in Vietnam: from Aspiration to Reality) làm chủ đề chính của chương trình.

>