.st0{fill:#FFFFFF;}

Tin tức

Demo Hỏi đáp trên văn bản với Trí tuệ nhân tạo eGPT

Mời bạn cùng thử nghiệm hỏi đáp trên văn bản với eGPT


A./ Nguồn dữ liệu: Thủ tục hành chính của một tỉnh

Nguồn từ: https://dichvucong.dongthap.gov.vn/web/cong-dich-vu-cong-tinh-dong-thap/thu-tuc-hanh-chinh#/thu-tuc-hanh-chinh

B./ Mô hình sử dụng: GPT (local)

C./ Dữ liệu sau huấn luyện: Lưu tại máy máy chủ điện toán đám mây trong nước

D. Câu hỏi mẫu:

1. Tôi muốn mở quán ăn cần phải làm gì?

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện?


   Chat với dữ liệu riêng
           

Hỏi đáp trên văn bản (thủ tục hành chính cấp tỉnh)

           
               
>