.st0{fill:#FFFFFF;}

Tin tức

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP TIẾP THỊ: TỪ ENTRY-LEVEL ĐẾN CHIEF MAKETING OFFICER

Làm thế nào để bắt đầu sự nghiệp trong Marketing

Mặc dù số lượng việc làm trong lĩnh vực tiếp thị sẽ tiếp tục tăng lên theo thời gian, nhưng bối cảnh tiếp thị ngày nay không đảm bảo rằng một sinh viên mới tốt nghiệp ngành tiếp thị sẽ có được một công việc khởi điểm trong lĩnh vực tiếp thị. Để nói rằng có một “con đường sự nghiệp thông thường” để trở thành giám đốc điều hành tiếp thị sẽ là một đoạn đường dài, nhưng có một phác thảo sơ bộ về những gì người ta có thể mong đợi khi leo lên nấc thang sự nghiệp. 

Path 1 | Công việc Marketing Entry-level

Yêu cầu kinh nghiệm: 0-2 năm
Các chức danh công việc khác:

 • Account Coordinator
 • Social media coordinator
 • Project coordinator
 • Marketing coordinator
 • Event marketing coordinator
 • Event marketing specialist
 • Marketing Specialist

Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc những người chưa có kinh nghiệm tiếp thị trước đây, một công việc tiếp thị ở cấp độ Entry-level là cách tốt nhất để gia nhập ngành. Các nhiệm vụ mà công việc tiếp thị cấp Entry-level yêu cầu khác nhau, nhưng thường liên quan đến việc hỗ trợ nghiên cứu, dịch vụ khách hàng, các nhiệm vụ quản trị và báo cáo cho giám đốc điều hành tài khoản, người lập kế hoạch truyền thông và / hoặc người quản lý dịch vụ khách hàng

Một khi một nhân viên cấp mới chứng tỏ được năng lực thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, nhiều cơ hội hơn để mở rộng vai trò thường xảy ra. Bước tiếp theo có thể thực hiện có thể là hỗ trợ quá trình sáng tạo, trình bày báo cáo và dự báo cho ban lãnh đạo công ty / khách hàng tiềm năng hoặc điều phối một sự kiện hoặc dự án đặc biệt.

Path 2 | Công việc Marketing Manager

Yêu cầu kinh nghiệm: 3-4 năm
Các chức danh công việc khác:

 • Advertising manager
 • Public relations manager
 • Promotions manager
 • Brand manager
 • Sales manager
 • Social media manager
 • Community manager
 • Product marketing manager

Bước tiếp theo trong con đường sự nghiệp là vị trí Marketing Manager (quản lý tiếp thị). Các nhà quản lý tiếp thị thiết lập, duy trì và đánh giá các chiến lược tiếp thị. Vai trò này đòi hỏi một đặc điểm bổ sung của lãnh đạo, vì các nhà quản lý tiếp thị phải điều phối việc thực hiện chiến lược tiếp thị và thiết lập các quy trình, đồng thời nuôi dưỡng sự phát triển của nhân viên entry-level.

Path 3 | Công việc Marketing Director

Yêu cầu kinh nghiệm: 6-7 năm
Các chức danh công việc khác:

 • Director of Marketing Research
 • Director of Advertising sales
 • Director of Media
 • Director of Public Relations
 • Director of Marketing Analytics

Công việc Marketing Director (Giám đốc tiếp thị) tập trung vào chính chiến lược tiếp thị. Sau khi nhận được nghiên cứu và báo cáo từ các quản lý tiếp thị chi tiết về điều kiện thị trường, dữ liệu khách hàng và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, giám đốc tiếp thị sẽ điều chỉnh chiến lược tổng thể nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu của họ là tăng ý định mua hàng và sự hào hứng của khách hàng tiềm năng của thương hiệu.

Path 4 | Công việc VP of Marketing

Yêu cầu kinh nghiệm: 12-14 năm
Các chức danh công việc khác:

 • VP of Brand Development
 • VP of Digital Marketing

Vai trò VP of Marketing đòi hỏi sự kết hợp của các kỹ năng lãnh đạo, kỹ thuật và kinh doanh. Thường xuyên đóng vai trò là người phát ngôn của công ty, VP of Marketing cũng được yêu cầu làm việc giữa các phòng ban trong công ty với mục tiêu thu hẹp mọi khoảng cách và củng cố các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của công ty. Ngoài các hoạt động quảng bá và định hướng theo nhóm, vai trò VP of Marketing cũng có thể bao gồm phỏng vấn và tuyển dụng cho các vị trí chính trong công ty.

Path 5 | Công việc Chief Marketing Officer

Yêu cầu kinh nghiệm: 20+ năm

Chief Marketing Officer, hay CMO, là vị trí tiếp thị cao cấp nhất. CMO thời hiện đại không có một nền tảng chung, một kích thước phù hợp với tất cả. Họ chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực tiếp thị, bao gồm phát triển, lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện tất cả các sáng kiến tiếp thị. CMO báo cáo cho Giám đốc điều hành (CEO) và chịu trách nhiệm cuối cùng về ROI của các sáng kiến tiếp thị trong công ty.

Mặc dù đây là một phác thảo hữu ích về con đường sự nghiệp tiếp thị thông thường, nhưng nó không toàn diện. Có nhiều loại nhà tiếp thị khác nhau: nhà tiếp thị thương hiệu, nhà nhân học văn hóa, nhà công nghệ tiếp thị, nhà tiếp thị đại lý, nhà tư vấn tiếp thị và nhiều vai trò và trách nhiệm công việc khác nhau thuộc từng loại.

Thật không may, việc hiểu được cách thâm nhập vào ngành tiếp thị, các kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực tiếp thị và toàn bộ bối cảnh tiếp thị có thể khó khăn. Một lý do thành lập đồng tổ chức SPARK south, một hội nghị kỹ thuật số all-day, là để giúp các nhà tiếp thị đầy tham vọng bằng cách trả lời các câu hỏi và quản lý các kỳ vọng. Những người tham dự hội nghị có được cái nhìn sâu sắc về những gì cần thiết để trở thành một chuyên gia tiếp thị thành công.

marketing
>