Bộ tài liệu dành cho báo chí

Tài liệu cho bất cứ ai quan tâm đến việc viết về Công ty TNHH Viễn thông ePacific và các sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm

ePacific hiện có 3 dòng sản phẩm: CCALL, NetiHire, NetiHub

CCALL là bộ Phần mềm tổng đài và truyền thông nội bộ: nghe gọi điện thoại, họp tele và video-conference, chia sẻ màn hình trực tuyến, nhắn tin nhóm hoặc riêng tư,..

NetiHire là bộ Phần mềm Quản lý tuyển dụng: tìm nguồn, gắn kết, tuyển chọn ứng viên; quản lý tiến trình; phân tích. Tất cả trong một.

NetiHub là bộ Phần mềm Quản lý bán hàng và tiếp thị, giúp cho đội ngũ bán hàng của bạn biết, tiếp cận khách hàng tiềm năng và chốt "đơn" nhanh hơn

Logo & icon của công ty

ePacific Telecom Logo

Logo & icon của sản phẩm

Logo & icon của sản phẩm CCALL

>