Nền tảng mở, đa dịch vụ “quản trị & điều hành” dựa trên dữ liệu thời gian thực

Tích hợp các ứng dụng doanh nghiệp của bạn trên cùng một nền tảng và đặt chúng lên đám mây

Phần mềm kinh doanh mà đội ngũ của bạn sẽ yêu thích

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã sẵn sàng, dễ sử dụng và cung cấp giá trị lớn cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào.

Phần mềm Tổng đài, truyển thông

Tổng đài điện thoại, hội họp, tin nhắn dùng cho doanh nghiệp với tính linh hoạt, an toàn, chi phí thấp, hiệu quả

Phần mềm Quản lý bán hàng

Giúp cho đội ngũ bán hàng của bạn biết, tiếp cận khách hàng tiềm năng và chốt "đơn" nhanh hơn

Phần mềm Quản lý tuyển dụng

Tuyển đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp bạn

Cam kết của ePacific Telecom

Có hàng trăm nhà cung cấp mà bạn giao dịch, những người có thể hứa với bạn ngàn điều. Tự hỏi làm thế nào chúng tôi khác họ?

Tin tưởng sử dụng bởi hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc

Nội tình ePacific Telecom

Hãy xem "lén" một số điều tuyệt vời xảy ra đằng sau hậu trường tại ePacific Telecom

Phần mềm trọn đời cho khách hàng mà bạn có thể thề & tin tưởng

Chúng tôi đang xây dựng những điều tuyệt vời và chúng tôi cần tài năng của bạn

>