Hội thảo “Giải pháp tổng đài toàn diện ứng dụng cho đa ngành”