Hội thảo “Bộ công cụ giúp gia tăng nhanh doanh số và kinh doanh hiệu quả năm 2017”